دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • سایت قدیمی انگلیسیپیوند شماره 1 زیرمنو
پیوند شماره 2 زیرمنو

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

ﮐﺎرﮔﺎه یک روزه آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Endnote ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی

  AWT IMAGE ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری در سال ۹۶ پذیرای طرح های تحقیقاتی در قالب هسته های پژوهشی به شرح زیر می باشد:

AWT IMAGE ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ارائه گزارش نهایی دستنامه منتورشیپی و برنامه اجرایی جهت استقرار در کشور با حضور مدیر کل، مشاورین معاونت پرستاری و تیم تخصصی مجری تدوین

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

پیام تسلیت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر پیروی عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

روز دوم کارگاه دو روزه مبانی لازم برای تحقیقات در زمینه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین برگزار گردید.

  

..

ادامه...


AWT IMAGE

انجمن اطلاع رسانی    گابریک

AWT IMAGE

مرکز تحقیقات سرطان   انستیتو کانسر ایران

AWT IMAGE

مرکز تحقیقات مراقبت های   پرستاری و مامایی

AWT IMAGE

مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی     دانشگاه علوم پزشکی تهران

AWT IMAGE

پژوهشکده مهندسی علوم پزشکی جانبازان

AWT IMAGE

موسسه غیردولتی کمک های مردمی  به بیماران  مبتلا به سرطان

AWT IMAGE

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

         

AWT IMAGEمرکز همکار با WHO

AWT IMAGEانجمن علمی پرستاران قلب ایران

AWT IMAGEانجمن علمی پرستاری ایران

AWT IMAGEسامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

AWT IMAGESAGE پنجمین ناشر بزرگ مجلات تخصصی  دنیا       

AWT IMAGEبرنامه استراتژیک 

AWT IMAGEسند اسلامی شدن دانشگاه ها

AWT IMAGEالویتهای آموزشی و حرفه ای پرستاری

AWT IMAGEوب سایت وبدا

AWT IMAGEممیزی پرستاری

AWT IMAGEنتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 94

AWT IMAGEورود به سیستم مدیریت آموزش سما

AWT IMAGEکد های ملی اخلاق در حرفه پرستاری

AWT IMAGEپایگاه اطلاعات علمی

AWT IMAGEدانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی

AWT IMAGE راهنمای بالینی در استاندارهای آموزش پرستاری و مامایی

AWT IMAGEسامانه نشریات پرستای ایران

AWT IMAGEسیستم سامانه سعاد

AWT IMAGEخبر نامه معاونت آموزشی 

AWT IMAGEمعاونت پرستاری وزارت بهداشت

AWT IMAGEJornal of CLIENT-CENTERED NURSING CARE

AWT IMAGEموسسه ملی تحقیقات پرستاری

AWT IMAGEکد های ملی اخلاق حرفه ای در مامایی

AWT IMAGE تشویق مقالات
AWT IMAGEدبیر خانه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت ایران

AWT IMAGEسامانه دانش گستر برکت

AWT IMAGEورود به سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری سلامت
AWT IMAGEلیست مجلات نامعتبرعلمی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

متن

متن