دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Citation Indices from GS

AllSince 2013
Citations34053215
h-index2927
i10-index111108

گوگل اسکولار اعضای مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | 
نام و نام خانوادگی : دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
  ORCIDResearchGate , google scholar
  
نام ونام خانوادگی : دکتر صدیقه خنجری
  ResearchGate , Googlescholar
  
نام و نام خانوادگی :  دکتر نعیمه سید فاطمی
 , ResearchGate  Googlescholar
 
نام و نام خانوادگی : دکتر لیلی بریم نژاد
  ResearchGate , Googlescholar
 
نام ونام خانوادگی :دکترمنصوره اشقلی فراهانی
ResearchGate   , Googlescholar
 
نام و نام خانوادگی:دکتر سودابه جولائی
 ResearchGate   Googlescholar
 
نام ونام خانوادگی: دکتر نورالدین محمدی
  ResearchGate , Googlescholar
 
نام ونام خانوادگی :دکترفروغ رفیعی
 ResearchGate , Googlescholar
    
نام ونام خانوادگی :دکتر حمید پیروی
 ResearchGate , Googlescholar 
 
نام ونام خانوادگی: دکتر ندا مهرداد                                                                               
  ResearchGate , Googlescholar
 
 نام ونام خانوادگی:دکتر فهیمه رنجبر
     ResearchGate , Googlescholar
نام ونام خانوادگی: دکتر حمید رضا برادران
 ResearchGate , Googlescholar

دفعات مشاهده: 441 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر