دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Citation Indices from GS

AllSince 2013
Citations34053215
h-index2927
i10-index111108

ترجمان دانش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری سعی دارد که بر اساس ابزار "خودارزيابی ترجمان دانش ويژه سازمان های پژوهشی"، موانع انتقال دانش پرستاری را شناسايی و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعيت را اجرا نمايد. بدين منظور اطلاعات مربوط به "ترجمان دانش" اين مرکز، در اختيار علاقمندان و ذينفعان قرار داده می شود و علاوه بر آن، اقدامات زير نيز در اين زمينه صورت گرفته است:

- پژوهش هايی که منجر به توليد "پيام قابل انتقال" با سطح بالايی از شواهد می شوند، مانند انجام مطالعات مروری سيستماتيک يافعاليت های توليد راهنماهای بالينی (guidelines) و غيره در اولويت های پژوهش قرار دارند.

- برای انتشار نتايج تحقيقاتی که استفاده کنندگان آن، ارايه دهندگان خدمات، مديران و سياست گذاران پرستاری، يا گروه های مختلف بيماران و مردم هستند (غير از انتشار در مجلات علمی پژوهشی و يا شرکت در کنگره ها)، تسهیلاتی فراهم می شود.

- اين مرکز توسط برقراری ارتباط با استفاده کنندگان از نتايج پژوهش (مديران و سياست گذاران پرستاری)، زمينه های مناسب را برای اجرای پژوهش های مرتبط فراهم می کند.

 


دفعات مشاهده: 1266 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر