مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- [اخبار پایگاه]
بازدید سرکار خانم دکتر Arwa Oweis و خانم Fariba Aldarazi مشاوران سازمان بهداشت جهانی در پرستاری و مامایی منطقه مدیترانه شرقی، از مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | 

سرکار خانم دکتر  Arwa Oweisمدیر و خانمFariba Aldarazi  مشاور سازمان جهانی بهداشت در پرستاری، مامایی و سایر رشته های وابسته در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO)، در راستای ماموریت سازمان بهداشت جهانی به منظور "بازبینی و حمایت از برنامه ها و سیاستگذاری های پرستاری در منطقه مدیترانه شرقی" در روز دو شنبه مورخ 12 تیرماه 96 از مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی بازدید کرده و در موردفعالیت های آتی و redesignation  مرکز همکار نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه علاوه بر اعضای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، جناب آقای احمد نجاتیان از وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر شیران از معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز شرکت داشتند. 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=85.30085.51579.fa
برگشت به اصل مطلب