مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- [اخبار پایگاه]
جلسه طرح تدوین شاخص های ملی و بین المللی توسعه پرستاری برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 
جلسه مشترک معاونت پرستاری و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری در خصوص تدوین شاخص های توسعه پرستاری در بعد ملی و بین المللی، روز دوشنبه مورخ ۶ شهریور۹۶ در محل مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری با حضور آقای احمد نجاتیان مدیر کل ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری، آقای دکتر علی دادگری مدیر کل توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، خانم دکتر اسکویی رییس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و آقای دکتر رحیم بقایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، برگزار گردید
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=85.30085.54087.fa
برگشت به اصل مطلب