مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- [اخبار پایگاه]
بازدید مدیر کل پرستاری وزارت بهداشت کشور عمان از مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
جناب آقای مجید المقبلی ‏Dr. Majid Al-Maqbali,مدیر کل محترم پرستاری وزارت بهداشت کشور عمان در روز دو شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه ۹۶ به همراه  جناب آقای نجاتیان مدیرکل محترم دفتر ارتقاء سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر قاسمی معاون محترم بین الملل دانشگاه، از مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی بازدید کردند. گفتنی است طی این  بازدید در نشستی که با حضور ریاست مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت سرکار خانم دکتر اسکویی و اعضاء مرکز در مورد پتانسیل های همکاری مشترک بحث و تبادل نظر و توافقاتی نیز صورت گرفت شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=85.30085.54407.fa
برگشت به اصل مطلب