مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- [اخبار پایگاه]
امکان ویرایش اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی در سامانه علم سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی می رساند همزمان با رونمایی از فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس http://isid.research.ac.ir، پروفایلGoogle Scholar  اعضای هیئت علمی نیز به سامانه علم سنجی اضافه شده و قابل مشاهده و دسترسی است. با توجه به اینکه پروفایلGoogle Scholar  افراد دربرگیرنده تمامی مقالات منتشر شده از جمله مقالات فارسی نیز هست، اینک تمامی مقالات اعضای هیئت علمی از جمله مقالات فارسی نیز در سامانه مذکور مورد محاسبه و پایش قرار می گیرند. البته پیش فرض سامانه همچنان مقالات و شاخص های بانک اطلاعاتی Scopus است. در این سامانه امکان ویرایش پروفایل شخصی اعضای هیئت علمی توسط خود ایشان نیز وجود دارد. (راهنمای ویرایش اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی در سامانه علم سنجی)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=85.30085.54633.fa
برگشت به اصل مطلب