مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- [اخبار پایگاه]
بازدید مسئولین دانشکده پزشکی رسول اعظم لبنان از مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
در این نشست مشترک که با حضور آقایان دکتر حسن حمود و دکتر بلال شومر و خانمها نهی عمار، هدی عمار، لینا فجی و لینا حاج حسن از دانشکده پزشکی رسول اعظم و سرکار خانم دکتر اسکویی رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و جناب آقای دکتر پیروی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر اعضای هیئت علمی برگزار شد در زمینه همکاری های مشترک از جمله انعقاد تفاهم نامه و تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه جناب آقای دکتر رستگار از معاونت بین الملل وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز حضور داشتند. 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=85.30085.56674.fa
برگشت به اصل مطلب