دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

Citation Indices from GS

AllSince 2014
Citations43053919
h-index3329
i10-index138134

کنگر های فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

1.خنجری،صدیقه،آگاهی، نگرش و عملکرد مادران و پدران در مورد پیشگیری از سوء رفتار جنسی در کودکان؛ بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان، 1394.

2.خنجری، صدیقه، سید فاطمی، نعیمه،تاثیر آموزش مهارتهای مقابله بر حس انسجام والدین کودکان مبتلا به لوسمی؛ بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان،1394.

3.اسکویی، سیده فاطمه، ارتباط بین رشته ای و آموزش بیمار؛ چهارمین کنگره خود مراقبتی وآموزش بیمار و اولین جشنواره آموزش بیمار، 1394.

4.مهرداد، ندا، عملکرد مبتنی بر شواهد در آموزش پرستاری؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران، 1394.

5.اسکویی، سیده فاطمه، سامانه نظارتی آموزش حرفه پرستاری، نیاز امروز نظام های آموزشی؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران، 1394.

6. پیروی،حمید، چالش های آموزش پرستاری در ایران؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

7. اشقلی فراهانی، منصوره، ارزشیابی آموزش در پرستاری؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

8. بریم نژاد،لیلی، ضرورت تحول نظام آموزش پرستاری در راستای پاسخگویی اجتماعی؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

9.اسکویی، سیده فاطمه، ضرورت نوسازی و اصلاح نظام آموزش پرستاری مبتنی بر تفکر انتقادی، کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

10. اسکویی، سیده فاطمه، ساختار سامانه نظارت بر آموزش پرستاری در ایران، کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

11. سید فاطمی، نعیمه، ادراک دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران از حس تعلق پذیری در محیطبالینی؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

12. رفیعی، فروغ، سید فاطمی،نعیمه ،تبیین تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه ای 3 مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،1394.

13. رفیعی، فروغ، سید فاطمی،نعیمه ،  تبیین فرایند گذار از دوره دانشجویی به پرستاری بالینی؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران، 1394.

14. بریم نژاد،لیلی، بررسی تاثیر قرارداد یادگیری بر رضایتمندی و یادگیری خودهدایتی دانشجویان پرستاری در

محیط بالینی، ؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران، 1394.

15. اشقلی فراهانی، منصوره، سید فاطمی ، نعیمه، محمدی، نورالدین، چالشهای پیش روی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه، سومین همایش کشوری  تحقیقات کیفی در علوم سلامت،1394.

17. اسکویی، فاطمه، مهارت های مورد نیاز پرستاران برای ارتقاء شغلی: یک مطالعه کیفی؛ همایش تحول سازمانی با رویکرد سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی، 1394.

18. رفیعی، فروغ، سید فاطمی،نعیمه ،  عوامل موثر در ارتقاء سلامت زنان سرپرست خانوار: یک مطالعه کیفی؛ سومین همایش کشوری  تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1394.

19. پیروی، حمید، برانگیزنده های واقعی خلاقیت در پرستاران بالینی کدامند؟: یک مطالعه کیفی، سومین همایش کشوری  تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1394.

20. حسینی، نسرین، پاسخ تسهیلی تحریکات منبع در موش های صحرایی دارای آسیب بازالیس مگنوسلولایس، چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، 1394.

 


دفعات مشاهده: 1337 بار   |   دفعات چاپ: 123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر