دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

Citation Indices from GS

AllSince 2014
Citations43053919
h-index3329
i10-index138134

طرح ها تحقیقاتی و پایان نامه های مبتنی بر ترجمان دانش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مبتنی بر ترجمان دانش
 • تبیین فرایند مشارکت والدین در تصمیم گیری برای نوزادان با شرایط تهدید کننده حیات: ارائه مدل
 • سازماندهی برنامه آموزش بیمار در فرایند پیوند کلیه: یک مطالعه اقدام پژوهی
 • طراحی و اعتبار سنجی ابزار کیفیت زندگی‌کاری کارکنان پلیس: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

 پیام ترجمان دانش ارسال شده از طرح ها
 • بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از کاتتر مرکزی تعبیه شده از راه محیطی در نوزادان بر عملکرد پرستاران
 •  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد در زمینه ساکشن لوله داخل تراشه نوزاد بر عملکرد پرستاران
 • طراحی الگوی نظارت پرستاری در ایران
 • بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی و عزت نفس نوجوانان مبتلا به ضایعات نخاعی
 • فرآیند خودمراقبتی در زنان مبتلا به ایدز در سنین باروری: ارائه و آزمون مدل
 • تاثیر آموزش به روش شبیه سازی سالمندی بر نگرش دانشجویان پرستاری در مراقبت از سالمندان
 • بررسی تاثیر « متابعت از درمان مبنی بر مصاحبه انگیزشی » به همراه گروه درمانی بر کیفیت زندگی، عملکرد کلی و پذیرش مراقبتهای بعد از بیماری در معتادان مواد افیونی تحت درمان MMT
 • بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان در زمینه حفاظت عصبی نوزادان
 • بررسی تاثیر مدیریت تنش بر پاسخ به استرس پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • بررسی تاثیر آموزش جنسی بر عملکرد جنسی زنان با سابقه سوء رفتاردر دوران کودکی

دفعات مشاهده: 656 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر