دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

Citation Indices from GS

AllSince 2014
Citations43053919
h-index3329
i10-index138134

معرفی همکاران مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۶ | 
اعضای هیئت علمی 
 • ​دکتر فهیمه رنجبر (دکتری بهداشت باروری)
 • دکتر مریم قراچه (دکتری بهداشت باروری)
اعضای شورای پژوهشی
 • دکتر صدیقه خنجری
 • دکتر فهیمه رنجبر
 • دکتر حمید پیروی
 • دکتر نعیمه سید فاطمی
 • دکتر منصوره اشقلی فراهانی
 • دکتر حمیدرضا برادران
 •  دکتر لیلی بریم نژاد
 • دکتر ندا مهرداد
 • دکتر فاطمه واثق رحیم پرور
اعضای شورای پژوهشی پیشکسوت
 • دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
 • دکتر فروغ رفیعی
 • دکتر سودابه جولائی
 • دکتر نورالدین محمدی
کارشناسان
 • معصومه محمدنژاد (مسئول دفتر - مسئول امور عمومی) 
 • مژگان جنتی فرد (کارشناس نشریه پرستاری ایران) 
 • مهسا علی محمدی (کارشناس پژوهشی) 
اعضای وابستگی دوگانه مرکز
متخصصان مقیم داخل ایران
 متخصصان داخل دانشگاه
 • دکتر الیس خاچیان عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر معصومه خیرخواه عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • زهرا کاشانی نیا عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر مرجان مردانی حموله عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر طاهره نجفی قزلجه عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر لیلا امینی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 • دکتر تهمینه صالحی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                  
 متخصصان خارج دانشگاه
 •  دکتر عیسی محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
  
متخصصان مقیم خارج از ایران
 •  دکتر شایسته جهانفر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا
 اعضای هیات موسس
 • دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی (عضو شورایعالی)
 • دکتر فروغ رفیعی
 • افتخارالسادات حاجی کاظمی
 • صغری نیکپور
 • دکتر رخشنده محمدی
 • دکتر فرنگیس شاپوریان
 • دکتر حمیدرضا برادران
اعضای شورایعالی
 • دکتر جلیل کوهپایه زاده
 • دکتر علی مظاهری نژاد
 • دکتر سید کاظم ملکوتی
 • دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
 • دکتر صدیقه خنجری
 • دکتر نعیمه سیدفاطمی
 • دکتر حمید پیروی

دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر