دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

Citation Indices from GS

AllSince 2014
Citations43053919
h-index3329
i10-index138134

رئیس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بکارگيری راهنماهای بالينی در پرستاری دسترسی مردم به خدمات پرستاری اثربخش و ايمن را تضمين می نمايد. بنابراين می بايست زمينه تحقق اين امر فراهم گردد. استفاده از بهترين شواهد بومی در زمينه های مختلف مراقبت های پرستاری اساس تدوين راهنماهای بالينی اثربخش است. با توجه به اهميت توليد دانش بالينی پرستاری منطبق با وضعيت بومی کشور لازم است مراکز تحقيقاتی توجه به اين امرمهم را سرلوحه کار خود قرار دهند. در اين راستا واحد مديريت دانش بالينی پرستاری فعاليت های مربوط به بکارگيری دانش بالينی پرستاری به ويِژه در زمينه توليد محصولات دانشی ملی را برنامه ريزی و ساماندهی می نمايد. اميد است با استفاده از راهنماهای بالينی و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد بومی، کيفيت خدمات بالینی و مراقبت های سلامت ارتقا يابد.

دکترسيده فاطمه حق دوست اسکويی

رئيس واحد مديريت دانش بالينی پرستاری


دفعات مشاهده: 1371 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر